Vad är Sverige inom ehälsa 2025 - Egyptisk pyramid, Babels torn, eller en vacker tulipanaros? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:30 i Visionens spår

Föreläsare: Mats Löfström

År 2025 skall Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Är det möjligt att komma dit på den väg vi slagit in på? Föredraget  analyserar var svensk ehälsa står idag. Klarar vi att bygga en svensk ehälsa som är bäst i världen, och vad behöver vi särskilt fokusera på för att lyckas? Först diskuteras målbilden. Vad innebär det att vara bäst i världen på ehälsa? Faktum är att målbilden aldrig formulerats på ett klart och mätbart sätt, den är diffus och öppen för tolkningar.  Den saknade målbilden fylls först i med mål som: patientjournalen ska alltid finnas tillgänglig när den behövs i vården, systemen ska alltid vara uppe,  den personliga integriteten ska värnas, gällande lagar ska följas eller om nödvändigt justeras. Sedan belyser vi debatten om dagens ekosystem med nationella tjänsteplattformen som grund kontra att utveckla ett nationellt gemensamt patientdataarkiv. Slutligen ges ett antal konkreta råd  dels till regeringen om hur styrningen av ehälsan måste förändras men också till alla oss som berörs av och är engagerade i frågan. Kan vi med ändrad attityd stärka ehälsans möjligheter att lyckas. Lyssnar vi på vetenskapen (gör som Greta kräver av världens beslutsfattare) och lär av bra exempel på lösningar? Är det verkligen människor med rätt kompetens som styr och driver den svenska ehälsan framåt? Vi berör också frågan om vi verkligen är så innovativa som vi ofta får höra. 


Så hur lyckas vi skapa en svensk ehälsa 2025 som är bäst i världen? Som liknar en vacker välbyggd pyramid med solid grund, och inte ett Babels torn, eller i värsta fall bara en tulipanaros?


Möjlighet finns att chatta och ställa frågor till föredragshållaren efteråt.
Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Mats Löfström Föreläsare

Mats Löfström är författaren som efter att ha arbetat fyrtio år inom it-branschen, nu lyfter fram och belyser frågor om moral, etik, ledarskap och kvalité vid förändringsarbete med it. Han gör det i en serie verklighetsbaserade spänningsromaner. Den senaste, Ingrid, handlar om en upphandling av ett nytt sjukvårdssystem i den fiktiva regionen Lycke. Romanen drivs av en tragisk händelse där huvudpersonens son dör på operationsbordet eftersom vårdens it-system inte kunde ge tillgång till hans journal. En händelse som Löfström med sin huvudperson Ingrid som språkrör, menar mycket väl skulle kunna hända på riktigt imorgon. Kanske är risken inte borta ens i framtidens svenska ehälsosystem? Mer om Löfström finns på förlagets hemsida www.fiality.se. eller från Författarcentrum https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4347/Mats_L_fstr_m