Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Formering av ett nätverk för utbildning inom ehälsa

Formering av ett nätverk för utbildning inom ehälsa Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 17:00 Kompetensförsörjning

Moderatorer: Evalill Nilsson, Nadia Davoody

På Vitalis 2019 hölls en workshop där vi diskuterade vilka utbildningsbehov det finns inom ehälsa i Sverige. Det framkom att det behövs många olika typer av utbildningar och kompetensutvecklande insatser. Det finns också många målgrupper som behöver utveckla sin kunskap på olika sätt. Det kan vara internt inom verksamheter, inom universitet och högskolor eller som uppdragsutbildning. Idag finns två masterprogram inom ehälsa/hälsoinformatik, ett som bedrivs av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms universitet och ett som bedrivs av eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet. Vidare finns kortare utbildningar av olika slag arrangerade av många olika aktörer. Under workshopen framkom behovet och önskan om att utveckla ett nätverk av olika utbildningar inom ehälsa i Sverige. På Vitalis 2020 önskar eHälsoinstitutet och Karolinska Institutet i samverkan anordna en workshop där vi diskuterar hur alla vi som sysslar med någon form av utbildning kan samverka så att vi tillsammans kan ge vårt land och vår värld den kunskap som behövs inom ehälsa, hälsoinformatik och välfärdsteknik. Tanken är att workshopen ska utgöra startpunkten för bildandet av ett nätverk i vilket vi genom återkommande aktiviteter kan lära och inspireras av varandra för att gemensamt kunna bidra på bästa och mest hållbara sätt till kunskaps- och kompetensutvecklingen inom ehälsoområdet. Workshopen kommer därmed att vara interaktiv och alla deltagare får möjlighet att aktivt att bidra till formerandet av nätverket. Som deltagare välkomnar vi alla som är intresserade av utbildning inom ehälsoområdet såväl inom universitet och andra utbildare som inom företag, förvaltning och vård- och omsorgsgivare.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning

Föreläsare

Profilbild för Evalill Nilsson

Evalill Nilsson Moderator

verksamhetsledare
Linnéuniversitetet, eHälsoinstitutet

Evalill Nilsson, med dr, verksamhetsledare för eHälsoinstitutet vis Linnéuniversitetet i Kalmar. Bedriver för närvarande forskning inom två områden, patientrapporterade mått och digitala vårdmöten. Har mångårig erfarenhet av kvalitetsregisterutveckling och undervisning inom områdena samhällsmedicin och ehälsa.

Profilbild för Nadia Davoody

Nadia Davoody Moderator

Biträdande lektor och Program Direktör
Karolinska Institutet

Nadia Davoody är biträdande lektor i hälsoinformatik och programdirektör för det globala masterprogrammet i Hälsoinformatik. Hon har forskat om e-hälsa och IT i vården sedan 2010. Hon disputerade i Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet 2016 på en avhandling om e-hälsotjänster för stroke-patienter. Som forskare har hon fokuserat på e-hälsa för och med patienter och anhöriga.