Världens bästa e-hälsa, ny förväntad ankomsttid 2035 - utbildning utan e-hälsa Inställt

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kompetensförsörjning

Föreläsare: Fredrik Hoffmann, Hampus Lindvall

Den långa väg från dag ett på läkarprogrammet tills att du är färdig specilist kantas av forskningsprojekt och några utbildningar gör två arbeten under sin studietid. Föreläsningar, artiklar och uppgifter som alla relaterar till forskning genomsyrar inte bara läkarprogrammet utan också resterande del av din utbildning när du börjat jobba som läkare. Du förväntas t ex disputera för att bli överläkare. Men vad händer med alla de som inte är intresserade av den typ av forskning? Skulle vi inte kunna se om de istället hade kunnat jobba med E-hälsoprojekt och ny innovation. En inventering som gjordes av Fredrik Hoffman av dagens läkarprogram har visat att strukturerad utbildning i e-hälsa och medicinsk informatik saknas. En väl genomtänkt grundutbildning vad gäller förhållningssätt till e-hälsa och journalföring är viktig för framtidens läkare. Det är också en förutsättning för att nya läkare aktivt ska kunna delta i utvecklingen av nya arbetsformer kring e-hälsa. Finns det ingen E-hälsa på utbildningen kommer inga nya idéer, finns ingen E-hälsa att välja som projekt på jobbet vågar ingen försöka och stävjar du din karriär genom att vara innovativ orkar ingen prova.
Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande

Nyckelord

Välfärdsutveckling

Föreläsare

Fredrik Hoffmann Besökare

Fredrik Hoffmann studerar till läkare vid Uppsala universitet sedan vårterminen 2016 och sitter som styrelseledamot I SFMI (Svensk Förening för Medicinsk informatik) sedan 2019. Fredrik har ett stort intresse för e-hälsa och hur den framtida läkarrollen kommer att se ut. Avgörande är framförallt hur samhället väljer att organisera och styra ett införande av nya arbetssätt och IT. Fredrik har tidigare bland annat varit aktiv i studiefrågor i och med sitt engagemang i det Medicinska studierådet på läkarprogrammet. Vid sidan av detta engagemang sammanställde han tillsammans med Håkan Nordgren, allmänläkare och verksamhetschef vid Dalarö vårdcentral, en inventering över hur läkarprogrammen i Sverige utbildar inom området e-hälsa samt principer kring arbete i patientjournaler. Resultaten redovisades vid Svenska Läkaresällskapets e-hälsodag i mars 2018 samt på Vitalis i april 2018. Dessa resultat sammanfattades även i en artikel i Läkartidningen 2019.

Hampus Lindvall Besökare

Hampus Lindvall studerar till läkare vid Lunds universitet och sitter med i Sveriges läkarförbunds råd för Läkemedel IT och medicinsk teknik. Han har tidigare jobbat inom EMS-branschen i ingenjörsroll med tillverkning av medicintekniska produkter. Har genom förbundets studentfalang startat projekt kring alternativa karriärvägar för de med läkarutbildning.