Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hälsodata skapar möjligheter

Hälsodata skapar möjligheter Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor

Föreläsare: Agneta Karlsson

Om TLVs nya uppdrag kring hälsodata
Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Föreläsare

Generaldirektör
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Jag är sedan i december generaldirektör på TLV. Jag har en bakgrund som statssekreterare på Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. Jag har också arbetat inom läkemedelsbranschen under fyra år. Jag drivs av att tillsammans med andra samarbeta för att nå kloka lösningar för både organisationer och samhälle. Genom att snabbt utvärdera nya läkemedel och medicintekniska produkter kan innovationer tas till vara, patienter få god behandling till rimliga kostnader. För det krävs nära samverkan med patienter, industri, myndigheter och regioner.