Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård

Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Karin Ängeby

Journalmallarna som arbetats fram bygger på fasta val. Den fria textytan minimeras och all personal dokumenterar i samma ordning vilket ökar läsbarheten i journalen. Journalen för förlossningsvård är baserad på nationella riktlinjer gällande fosterövervakning och bäckenbottenprevention och inspirerar samtidigt till evidensbaserad vård.

Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal

Nyckelord

Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Karin Ängeby

Karin Ängeby Föreläsare

Region Värmland

Barnmorska. Disputerade 2018 i Omvårdnad. Nu klniskt verksam som kvalitetsansvarig barnmorska obstetrik, Kvinnosjukvården i Värmland. Forskningsledare CKF samt klinisk lektor mot barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.