Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården

Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Tobias Perdahl

I takt med att allt fler regioner kämpar med budgetunderskott, där 15 av 21 regioners primärvård inte har en hållbar ekonomi och där tillgängligheten försämrats under de senaste åren, ser många till digitaliseringens möjligheter för att råda bot på svårigheterna med att rekrytera högutbildad vårdpersonal till vakanta tjänster och för att kunna möta invånarnas behov och efterfrågan av en tillgänglig vård.

Efter ett års dialogpräglad upphandling har Region Gävleborg valt ut Platform24 som den digitala helheltslösning som uppfyller flest funktionalitets- och teknikkrav. Under föreläsningen får du ta del av nya och vidareutvecklade funktioner som region Gävleborg har kravställt leverantören av en “digital sammanhållen vårdkedja” som inkluderar bland annat:
-Automatiskt skapade labremisser som en del av automatiskt triagering, utan inblandning av vårdpersonal
-Vårdkonsultationer med patient, anhörig och flertalet vårdkompetenser samt separata chattar mellan vårdpersonal
-Automatiskt upprepade symtomformulär och visualisering av svarstrender
-Ändring och visualisering av triagefrågor och utfall. -Integrerade beslutsstöd för ökad följsamhet till kliniska riktlinjer och produktionsresultat från dessa
Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Tobias Perdahl

Tobias Perdahl Föreläsare

Platform24

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer på Platform24 och systerbolaget Doktor24.
Tobias har i huvudsak jobbat kliniskt som läkare med akut- och intermediär sjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med förbättringsarbete i sjukvården både som läkare och tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.