Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för DigiLyft – höjd kunskapsnivå och redskap för metodutveckling inom digitalisering för chefer inom hälso- och sjukvården

DigiLyft – höjd kunskapsnivå och redskap för metodutveckling inom digitalisering för chefer inom hälso- och sjukvården Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:30 Förändringsledning

Föreläsare: Kristina Lagerstedt, Tony Andersson

Bakgrund & syfte För att möta krav där digitalisering i större utsträckning är vardag i samhället, beslutade Region Kronoberg att kompetensutveckla våra chefer inom hälso-och sjukvård. Syftet har varit att höja kunskapsnivå och ge redskap för metodutveckling inom digitalisering. Under pilotutbildningen har extra fokus lagts på att fånga upp deltagarnas förväntningar, samskapande under resans gång. Mål med utbildningen och Förväntad effekt: Som chef; få ny kunskap inom området digitalisering, öka din kompetens att leda verksamheten mot målet med ökad digitalisering inom vården. För verksamhet; påbörja ett förbättringsarbete inom digitaliseringsområdet. För patient/Medborgare; att vid kontakt, bokning m.m. öka nyttjandegrader av befintliga digitala verktyg samt möjligheter till införandet av nya. Uppgift: Parallellt med fysiska träffar och webinarium påbörjades ett förbättringsarbete, med syfte att tillämpa digitaliseringsutveckling inom den egna verksamheten.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Kristina Lagerstedt

Kristina Lagerstedt Föreläsare

Utbildningsledare Utbildning och lärande, FoUU, Region Kronoberg

Profilbild för Tony Andersson

Tony Andersson Föreläsare

Strateg, forskare
Region Kronoberg

Strateg Forskning Utbildning Utveckling, FoUU, Region Kronoberg