Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?

Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:45 Ekosystem

Föreläsare: Frida Smith, Ulla Karilampi, Ulla Tang

Att vården behöver utveckla digitala, innovativa tjänster och verktyg är alla överens om. Det gäller internationellt, nationellt och regionalt. Är innovationen dessutom vetenskapligt utvärderad är det ännu bättre. Men hur en innovativ, bottom-up idé kan förvaltas och implementeras i en offentlig sektor är desto svårare. Hinder finns i hela innovationsresan: utveckling, finansiering, förvaltning, regelverk, upphandling, implementering och spridning. I korthet; det är svårt för forskare att få genomslag för icke-kommersiella idéer som syftar till att förbättra vården för både patienter och personal. Under innovationsresan finns det ett glapp där det är oklart vad som är innovation, vad som är vanligt utvecklingsarbete och vad som är forskning. Vi bjuder på drygt 25 års gemensam erfarenhet från tre forskare och innovatörer. Exemplen kommer från vitt skilda områden i hälso- och sjukvården: ortopedteknik, cancervård och psykiatri med frågeställningen ”hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?”

Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Frida Smith

Frida Smith Föreläsare

Forskning
Regionalt Cancercentrum väst

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

Ulla Karilampi Föreläsare

Innovatör och forskare inom psykiatrin. En av projektledarna för MoodMapper-appen som fanns på IVA:s 100-lista 2019.

Profilbild för Ulla Tang

Ulla Tang Föreläsare

Överortopedingenjör
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovatör och ortopedingenjör som brinner för att få in fötterna i diabetesvården. Har utvecklat digital fotkoll tillsammans med patientföreningar och kolleger inom vården.