Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård

Innovationsupphandling – ett verktyg för utveckling av svensk sjukvård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 10:00 Ekosystem

Föreläsare: Charlotta Palmgren, Peter Losman, Tomas Borgegård

Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för att utveckla svensk sjukvård, men sker det i praktiken? Framgångsrik utveckling och implementering av nya och framväxande tekniker är avgörande för nuvarande och framtida kostnadseffektiv, högspecialiserad och högkvalitativ vårdleverans. I takt med att befolkningen ökar, växer andelen åldrade och multisjuka patienter samtidigt som den offentliga sjukvårdens budget är under press. Det finns ett stort behov av att optimera användningen av offentliga och privata resurser. Ny lagstiftning och policys har utvecklats för att ytterligare stimulera och optimera processen från idé till implementering. Det finns nu ett tryck på att öka användningen av innovationsupphandling för att effektivare driva innovationer till klinisk implementering. Europeiska kommissionen främjar innovationsupphandling och har utökat stödet till upphandlande myndigheter, exempelvis kring förkommersiell upphandling (PCP) och offentlig upphandling av innovation (PPI). Arbete ledde till att Sverige införde ett nytt upphandlingsförfarande ’inrättande av Innovationspartnerskap’. Denna föreläsning kommer att ge en överblick över innovationsupphandling i Sverige och olika typer av samverkan mellan sjukvård och privat aktör för utveckling. Hur knyts innovations- och upphandlingsarbete samman? Genom några konkreta exempel från sjukvården, belyser vi vilka förväntningar och erfarenheter leverantörer och vårdgivare har haft både på utvecklingen och innovationsupphandling. Vidare kommer vi presentera arbeten som genomförts för att optimera upphandlingsprocessen och göra den ”mer användarvänlig” för alla involverade. Och slutligen diskuteras potentialen av en än bredare användning av innovationsupphandling inom sjukvården och samhället i stort.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Charlotta Palmgren

Charlotta Palmgren Föreläsare

Upphandlingsmyndigheten

Charlotta Palmgren är strateg på Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att främja sunda offentliga affärer. Hennes fokus är innovation kopplat till upphandling, exempelvis genom skapa förutsättningar för upphandling av nya lösningar. Hon började som sjukhusfysiker och gick vidare till utvecklings- och innovationsarbete inom vården. Upphandlingens potential för att skapa nyttan tog henne vidare till Upphandlingsmyndigheten.

Peter Losman Föreläsare

Peter arbetar vid Stockholms läns landsting som upphandlare. Han har mångårig erfarenhet av stora och innovativa upphandlingar, i första hand av medicinsk teknik. Dessutom har Peter varit med och utformat flera partnerskap och samarbeten för utveckling mellan sjukvården och privata aktörer. Innovationsupphandling står också på meritlistan.

Profilbild för Tomas Borgegård

Tomas Borgegård Föreläsare

Tomas har stor erfarenhet av att etablera och driva partnerskap och samarbetsprojekt mellan industri, akademi och sjukvård, inom områden som cellterapi, radiologi, digitalisering och AI. Med mer än tio års erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustri, har han god insikt i och erfarenhet från hela forskning, utveckling och innovationsprocessen. För närvarande med fokus på att bättre förstå och adressera hinder som påverkar implementering, nyttiggörande och spridning av innovationer inom hälso- och sjukvård, med speciellt fokus på Innovationsupphandling och affärsmodeller.