Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för A little less conversation

A little less conversation Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Precisionsmedicin

Föreläsare: Anna Adelöf Kragh

I en värld där mer och mer cirkulerar runt den enskilda individen och ”customization” har även vården funnit sin väg mot att uppnå vård precist anpassat för varje individ, med det genetik och den historik denne bär på. Med hjälp av standardiserad data har man möjlighet till precis och exakt analys av små och stora mängder data vilket gynnar både vårdorganisationen som den enskilda patienten. Inte nog med att datan man arbetar med är av högre kvalitet så möjliggör detta säkrare beslutsstöd, personligt anpassad behandling och högkvalitativ forskning som i sin tur stärker vården. Vid regionala och globala sammarbeten har man möjlighet att samla data från fler patienter och på så vis få bättre underlag i kampen mot till exempel ovanliga sjukdommar. Vinsterna är många men vägen dit är inte helt okomplicerad. Denna programpunkt belyser vilken roll SNOMED CT har i världen av genetik och precisionsmedicin, för folkhälsan likväl som patienten. Bland annat möjliggör SNOMED CT: •Sökbarhet och urvalskrav bland genetisk och medicinsk data •Analys av små och stora datamängder ”Big and Small Data Analytics” •Möjliggör konsekvent tillvägagångssätt av datarepresentation •Unika koder skapar jämförbar data även där de är beskrivna och fångade med olika metoder och på olika system

Språk

Svenska

Ämne

Precisionsmedicin

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Dokumentation, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna Adelöf Kragh

Anna Adelöf Kragh Föreläsare

NNIT

Anna har tidigare arbetat med Nationellt Fackspråk på Socialstyrelsen, Nationell eHälsa på Socialdepartementet samt SNOMED CT på Snomed International. Idag sitter hon som direktör för Healthcare på NNIT i Danmark med ansvar för att utveckla företagets arbete inom hälsosjukvård, bland annat med fokus på SNOMED CT och informatik.