Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Svarta lådan för säkrare kirurgi

Svarta lådan för säkrare kirurgi Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Lars-Göran Larsson

Den svarta lådan har introducerats vid kirurgiska kliniken i Mora. All laparoskopisk kirurgi videodokumenteras och ljudupptagning sker från konversationen mellan operatör och assistent. Förutom att denna rutin förenklar "postoperativa haveriutredningar" så är det en rutin som gagnar den kirurgiska utbildningen. Blivande kirurger som opererar med seniora kollegor får på detta sätt direkt en instruktionsfilm som möjliggör att man kan se sin operation om igen och ta del av de instruktioner som ges. På detta sätt är den svarta lådan ett stöd i pedagogiken för bättre kirurgi och ökad patientsäkerhet.

Språk

Svenska

Ämne

Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Lars-Göran Larsson

Lars-Göran Larsson Föreläsare

Kirurgiska kliniken Mora lasarett

Jag är allmänkirurg och arbetar fn vid kirurgiska kliniken i Mora och är specialiserad på titthålskirurgi och ansvarig för det internetbaserade videoarkivet i Örebro som tilldelades Vitalisstipendiet 2005 som det årets digitala innovation inom landstingsvärlden.Jag har ägnat en stor del av min 30 åriga karriär åt att förbättra patientsäkerheten vid titthålskirurgi samt att driva kurser i säker laparoskopi. Arbetet med att introducera svarta lådan vid titthålskirurgi är ett arbete i samma anda.