Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för 5 steg till bra Acceptanstestning av system inom e-hälsa

5 steg till bra Acceptanstestning av system inom e-hälsa Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Teknik

Föreläsare: Torkel Bengtsson

Som de flesta begrepp finns det olika tolkningar och uppfattningar om vad acceptanstestning är. En vanlig uppfattning är att man testar så att kraven är uppfyllda. Men hur gör man då om kraven är otydliga och bristfälliga? Finns det andra tolkningar och i så fall hur vet jag vad som är rätt?

Det är inte heller alltid klart vem som bör utföra acceptanstesterna. Är leverantören som utvecklat lösningen en bra part? Hur ska man göra prioriteringar bland det som ska testas? För vi kommer ju aldrig ha tid att testa allt utan tvingas prioritera det som är viktigt.

För att svara på dessa och andra frågor finns det 5 enkla steg som kan hjälpa dig skapa förutsättningar att lyckas.

1.Vad 

Vad är det som ska testas? Det är viktigt att i ett tidigt skede skapa en bild av vad det är som ska testas och vilka övriga förutsättningar i form av tid och budget som finns. Man behöver även få klart vad av allt som förväntas göras som är viktigt för att kunna göra rätt prioriteringar.

2.Vem 

Vem är det som ska genomföra testerna? När man vet vad det är som ska testas är det dags att ta reda på vem eller vilka som är bäst lämpade att utföra testerna. Det kan vara egen personal men det kan även vara externa experter på t.ex. säkerhet och penetration.

3.När 

När kommer acceptanstestningen att ske? Är det i slutet av leveransen eller löpande under projektet? Det kan avgöra i vilka miljöer testerna kommer att ske och hur de genomförs.

4.Var 

Var kommer testerna att ske? Är det i utvecklingsmiljön eller finns det separata testmiljöer med integrationer och relevant testdata?

5.Hur 

Hur ska systemet testas? Baserat på den information vi samlat in i de övriga punkterna kan vi avgöra vilka olika testtekniker och metoder som är lämpliga för att genomföra testerna.

Med hjälp av en testplan och teststrategi kan du fånga upp och svara på dessa 5 punkter.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Torkel Bengtsson

Torkel Bengtsson Föreläsare

Testledare
Nordic Medtest AB

Torkel Bengtsson har bred erfarenhet av acceptanstestning genom att ha jobbat i flera olika roller med både beställning, leverans och verifiering av system. Torkel har jobbat med beställning i rollen som IT-Chef och som leverantör i rollen som konsult. Just nu jobbar han som testare hos Nordic Medtest där stort fokus ligger på acceptanstestning. Han har nyligen tagit fram en handledning för hur Nordic Medtest och Inera ska jobba med acceptanstestning.