Huvudbild för Vitalis 2020

Implementering av kodverk och testning av Ineras nya tjänstekontrakt för laboratoriemedicin i Region Gävleborg Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Rebecca Ceder, Tova Johansson Marknell

Inera har tagit fram en ny version av tjänstekontraktet för laboratoriemedicinska analyser (GetLaboratoryOrderOutcome 4.0). Analysresultat från fler laboratoriemedicinska discipliner kan med detta tjänstekontrakt visas i nationella E-hälsotjänster som Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Journalen, som har över 3 miljoner användare. Mikrobiologiska analyser har haft ett specifikt fokus under det initiala projektet, inklusive framtagning av principer för kodning av analyssvar med kodverken NPU (analyskoder) och Snomed CT (provinformation, metodprinciper, resultat). Region Gävleborg är första region i Sverige att testa det nya tjänstekontraktet. Denna föreläsning kommer att redovisa resultat och erfarenheter från detta pilotprojekt som pågår sedan slutet av 2019. Vi kommer att berätta om hur koder har implementerats i den kliniska verksamheten, samt vilka kvalitetseffekter detta fått. Lärdomar från övergången till det nya tjänstekontraktet kommer att lyftas. Det multidisciplinära samarbetet mellan Region Gävleborg, Inera, Socialstyrelsen och Equalis har varit centralt och hur man går från projekt till långsiktig kommer också att diskuteras.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Test/validering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Rebecca Ceder Föreläsare

Equalis AB

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad i nationella e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin. Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.

Tova Johansson Marknell Föreläsare

Sjukhusledning/Verksamhetschef/Klinikchef
Region Gävleborg