Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Fysioterapi på distans - är det ens möjligt?

Fysioterapi på distans - är det ens möjligt? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Anders Sandström

Fysioterapi är historiskt sett ett omhändertagande där behandlare och patient möts fysiskt. I dagens samhälle öppnas dock andra möjligheter att kommunicera och i Region Kalmar län har vi sedan september en fysioterapeut som minst sagt jobbar på distans. Även om många patienter fortfarande behöver träffa sin fysioterapeut fysiskt så gäller det långt ifrån alla. Den snabba kontakten vid en digital rådgivning kan vara värd nog så mycket och förhoppningsvis behövs inte mer än så för många av de besvär som behandlas. Rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt nivå! Med mer flexibla arbetssätt kan vi i större utsträckning anpassa arbetsuppgifter/arbetssätt till både patienten och personalens önskemål och behov och därmed underlätta att behålla och rekrytera medarbetare Vi har tidigare kunnat se att det finns goda möjligheter att ge rådgivning direkt vid en första kontakt och i bästa fall så behöver patienten inte mer än så. Det frigör resurser i tidboken, det sparar restid för patienten och vi ger patienten större chans att själv påverka sin vård, både vad gäller tillgänglighet och utförande. Rehabiliteringen i Kalmar län hade under 2018 ungefär 600 000 kontakter inom öppenvården och en betydande del av dessa utförs av våra fysioterapeuter. Inom denna stora grupp patientkontakter så vill vi nu identifiera de som faktiskt inte behöver träffa oss fysiskt utan där det räcker med en distanskonsultation, det kan vara över telefon, video eller via vår behandlingsplattform eller en kombination av dessa. Möjligheterna till att bryta ny mark är stora och vill har bestämt oss för att ta vara på detta. De vanligaste diagnosgrupperna som våra fysioterapeuter träffar är bland annat ryggsmärta, ledvärk, artros samt smärta i halsrygg och många av dessa bedöms vara hjälpta av en digital kontakt initialt. Detta kan vid behov kompletteras med en senare fysisk bedömning men det ska inte alltid behöva vara det första alternativet. Distansbedömningarna utvärderas genom statistik över hur stor del av patienterna som kan bedömas direkt via telefon och hur många som behöver kompletterande digitala eller fysiska besök. Även vad som händer efter en telefonbedömning kommer att utvärderas genom journalgranskning för att se om den första kontakten var så pass givande att patienten inte har behov av att söka för samma besvär igen

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anders Sandström

Anders Sandström Föreläsare

Region Kalmar län

Anders Sandström arbetar som verksamhetsutvecklare inom Region Kalmar län och har sin inriktning mot digitalisering inom rehabiliteringen. Kalmar län arbetar flitigt för att både ta fram och på bästa sätt nyttja de digitala möjligheter som vi anser ska komma alla till godo, både medborgare och vårdpersonal.