Nära vård genom digitalisering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Simon Nilsson

Fokus på föreläsningen kommer att ligga på hur vi genom att fokusera på verksamhetsnytta lyckats nå ett samförstånd mellan vårt politiska styre, hälso- och sjukvårdsledningen och verksamhetsföreträdare kring att breddinföra digitala vårdmöten för alla relevanta enheter och professioner i all vår öppenvård. Föreläsningen kommer att sammanfatta 2 års förarbeten och hur vi står redo för ett breddinförande 1:a mars 2021. Hållpunkter kommer att vara: * Målbildsarbetet * Identifierade verksamhetsnyttor * Verksamhetsförankring * Nuläge * Närmsta framtid * God och Nära vård i Gävleborg 2030

Språk

Svenska

Ämne

Vårdtjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

Simon har gjort den långa resan genom Region Gävleborg, från en läkarkarriär via läkarchefs- och verksamhetschefsuppdrag till att de sista 2 åren ha kunnat fokusera helt på förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. I rollen som Utvecklingschef har han en god grundförståelse för kärnverksamheten och försöker smälta ihop den kunskapen med den potential som finns inom informationsteknologi.