Skapa förutsättningar för digitalisering i socialtjänsten Inställt

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kommun - dokumentation

Föreläsare: Helena Post Mårtensson

Medarbetarnas engagemang är en central komponent i digitaliseringen, men hur får vi med alla på tåget? Helena delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och digitalisering i socialtjänsten. Du får med dig konkreta tips för att öka organisationens digitaliseringskompetens. Föreläsningen har fokus på digital mognad, beslutsförmåga och förbättringskompetens.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Dokumentation, Information/myndighet

Föreläsare

Helena Post Mårtensson Besökare

Helena är socionom och har sedan 90-talet varit yrkesaktiv inom socialtjänstens fält, de sista 12 åren i olika ledande positioner. Helena Post Mårtensson arbetar idag som digital strateg i Halmstad kommun. Helena är även författare och föreläsare. Helena ger verktyg för att öka den personliga effektiviteten och hållbarheten hos enskilda medarbetare och chefer vilket i sin tur har goda effekter på organisationens effektivitet och hållbarhet.