Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Föreläsare: Anna Spånt Enbuske, Louise Callenberg
Moderator: Annika Londono Öst

Införandet av digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den nya tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Vid seminariet kommer SKR och Kommunal att introducera det nya verktyget, beskriva erfarenheter från arbetsplatser som testat och möjliga utvecklingsområden.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske Föreläsare

Utredare
Kommunal

Utredare på fackförbundet Kommunal med ansvar för frågor om välfärdsteknik och digitalisering. Deltog som expert i den statliga utredningen om välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Profilbild för Louise Callenberg

Louise Callenberg Föreläsare

Sektionschef digital samverkan och förnyelse
Sveriges kommuner och regioner

Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på avdelningen för digitalisering på SKR

Profilbild för Annika Londono Öst

Annika Londono Öst Moderator

Programansvarig, arbete integration
Sveriges Kommuner och Regioner

Jobbar med digitalisering inom arbetsmarknad, integration och arbetsliv