Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer

Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:30 - 10:00 Kommun - införande

Föreläsare: Catharina Gillsjö, Henrik Essunger

216 000 personer i Sveriges har idag ett trygghetslarm installerat. Utöver detta så erbjuds allt fler larmgenererande välfärdteknik. Med detta växer en allt mer komplex larmhantering fram med flera larmpunkter och scenarier att analysera. En av dessa tjänster, Mobila trygghetslarm/GPS-larm fungerar både inne och ute och ger därmed hög frihetsgrad. Användarnyttorna med mobila trygghetslarm istället för stationära i hemmet är tydliga. Men de kräver nya arbetssätt, ett omdefinierat ansvarstagande och det finns en osäkerhet kring vilka konsekvenser som kan uppstå om personer kan larma var som helst, i skogen eller utanför kommungränsen. GPS-larmen är därmed mer utmanande. Frågan är om och hur kommunen ska kunna erbjuda denna tjänst i stor skala med tanke på att de då också måste ta det fulla ansvaret för att användaren får den hjälp de efterfrågar. Inom FoU-projektet Utvecklingssamverkan har åtta kommuner arbetet tillsammans med dessa frågor i 4 år, vilket lett till att ett nytt forskningsfält har initierats. Personalomsättningen inom omsorgen är hög och det är utmanande att se till att all ny personal har en tillräcklig kunskap om hur de ska hantera larm och larmåtgärder. Det behövs därför nya sätt att träna på larmhantering. Därför har en interaktiv utvecklingsmiljö utvecklats som göra att distansutbildning kan göras med en stegrande komplexitet, så att den omfattar både de mest basala kunskaperna och de mer komplexa situationerna. För att åstadkomma detta arbetar nu sex aktiva kommuner med Posifon och forskarna på Högskolan i Skövde som är specialister på serious gaming, rollspelssimulering och avancerade informationssystem. De har tidigare utvecklat simulators- och utbildningsmiljöer för såväl räddningstjänsten som ambulansförare tidigare, men har nu sett den komplexitet som anhöriga och omsorgens personal står inför när de ska hantera larmmottagning och larmåtgärden kopplat till GPS-larm och de olika användargrupper som de erbjuds till. Rollspelssimulering är en beprövad metod för att träna individer och grupper att inöva och utveckla deras arbetsprocesser och stödverktyg i sitt naturliga sammanhang och nu används den på nya sätt inom omsorgen. Parterna har nu tagit fram en första version av vad som troligen är världens första interaktiva träningsmiljö för anhöriga och omsorgspersonal, med fokus på just trygghetslarm och GPS-larm. En vetenskapligt framtagen och verifierad tränings- och certifieringsmiljö, där vårdtagare, anhöriga och vårdgivare kan lära hur alla tänkbara former av händelser kring ett GPS-larm bör hanteras, för att möjliggöra att flera får ett mobilt trygghetslarm och därmed större rörelsefrihet. Initiativet kommer från de engagerade kommunerna som behöver hjälp i att utbilda personalen och bryta ner de rädslor som finns kopplat till de förutsättningar som GPS-larm ger. Att omsorgen ska förstärka förutsättningarna för trygg och självständig aktivitet istället för att ta ifrån personer syften och förutsättningar för att vara aktiva ute. Föreläsarna kommer presentera samarbetskommunernas problemställning och de möjligheter som träningsmiljön kommer ge. Hur arbetet med larmhantering kommer kunna utvecklas i framtiden.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Catharina Gillsjö

Catharina Gillsjö Föreläsare

Lektor och docent i omvårdnad
Högskolan i Skövde

Catharina är docent i omvårdnad och distriktssköterska. Hon är projektledare för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Skövde och verksam i flera samarbetsprojekt med offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhälle. Hennes forskningsintresse är främst inriktat på äldre personer i hemmet och deras hälsa och välbefinnande. Hennes forskning har även ett fokus på användande och utveckling av digitala lösningar i vård och omsorg. Tillsammans med forskare inom informationsteknologi har hon intresserat sig för att använda gamification och spelapplikationer för att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg. I projektet Kvalitetssäkringa av mobila trygghetslarm med träningsmiljö samarbetar hon och två andra forskare ihop med företaget Posifon för att utveckla en spelbaserad träningsmiljö för vård- och omsorgspersonal, anhöriga samt den enskilde användaren.

Profilbild för Henrik Essunger

Henrik Essunger FöreläsareUtställare

Samhällsentreprenör
Posifon AB

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen. Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.