Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Markus Lingman, Oliver Trepte

Vi samlar idag vårddata på många håll. Tillsammans skulle dessa data utgöra en utmärkt grund för forskning kring och kvalitetssäkring av vården i Sverige. Vi tror att en nyckel till att möta framtidens utmaningar, inte minst den åldrande befolkningens behov, finns i att jobba smartare och bättre. Här har vi i Sverige en unik möjlighet med de strukturer, kompetens och IT-mognad som finns, och inte minst med de samarbeten som på många orter finns mellan olika aktörer, så som regioner, privata vårdgivare, kommuner, akademi och företag. Samtidigt har vi en både etisk och legal skyldighet att skydda våra patienters integritet. I vårt föredrag kommer vi att presentera några av de arbeten som pågår i Region Halland, bland annat regionens datalager och virtuella sjukhuset, och hur vi ser på samverkan mellan de olika aktörerna. Vi kommer att diskutera vår syn på de möjligheter och begränsningar som finns och berätta hur vi arbetar för att kunna göra nytta av de data vi har samtidigt som vi håller oss till de regler som finns.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Föreläsare

MD, PhD. Chief Strategy Officer Halland hospital group, consultant cardiologist
Region Halland

Markus Lingman är forskande överläkare med mångårig erfarenhet som chef inom vården. Hans nuvarande uppdrag är som utvecklingsstrateg i ledningen för Hallands sjukhus. Senaste åren har hans fokus legat på det han benämner Informationsdriven vård där vårdens information från vårdsystemets alla aspekter tas till vara för att vägleda dess utveckling och forskning. Detta innefattar tillämpad AI och ”virtuella” vårdplatser i hemmet.

Profilbild för Oliver Trepte

Oliver Trepte Föreläsare

Ph.D. Medgrundare Cubist IT AB
Cubist IT AB

Oliver Trepte, medgrundare till Cubist IT AB, har arbetat inom hälsorelaterade IT-frågor i 30 år. Informationsdrivna förbättringar av vård och omsorg är en kärnfråga, likaså frågor som rör säkerhet, lagar och direktiv.