Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Medicinska trygghets- och säkerhetsappar som möter dagens barn o ungdomar på en säker och trygg arena

Medicinska trygghets- och säkerhetsappar som möter dagens barn o ungdomar på en säker och trygg arena Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsare: Måns Lööf

I mötet mellan dagens barn och ungdomar och sjukvården blir det ibland krockar, då dagens ungdomar ligger så mycket längre fram i den tekniska utvecklingen. Dagens barn och ungdomar är vana vid att kommunicera med olika appar via sina telefoner och förväntar sig att kommunikationen går snabbt och enkelt. I dessa möten har sjukvården en utmaning då man inte kan använda de kanaler som patienter är vana vid att använda i sin vardag. Sjukvården har viktiga sekretesslagstiftningar att följa och kan inte maila och skicka SMS till sina patienter. 2015 startade jag ett projekt i form av ökad egenvård genom medicinuppföljning i hemmet. Där lät vi patienter låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Patienten fick skriva ner på ett papper de värden de fick via blodtrycksmätaren, men eftersom vi inte kan använda sms eller mail till patienter upplevdes sättet som omodernt och våra unga patienter ifrågasatte metoden. I samband med insättning av ADHD-medicinen så träffar patienten/familjen en sjuksköterska 3-6 ggr och läkaren 1-2 ggr/år. För många familjer är det påfrestande att följa upp medicineringen. Mycket p g a att barn och ungdomar i samband med insättning av medicinen missar viktig tid i skolan och föräldrarna förlorar arbetstid för att hinna med att åka till dessa träffar på BUP. I många fall har även familjerna långt att resa till BUP-mottagningen, för ett besök på 15-30 min kan man behöva ta ledigt en halvdag och även ibland heldag från skola/jobb. 2016 började vi utveckla en app vid namn Hipr [hajper]. Eftersom detta var första gången vi utvecklade en app, så lades ett stort arbete ner på hur man skulle kunna göra appen kvalitetssäker och att den följde de lagar som finns inom området. Systemet består av två delar. Appen används av patienterna för att de skall kunna kommunicera på ett enkelt och säkert sätt med sjukvården. Ett sätt som möter patienterna på den arena som de är vana vid med hjälp av dagens moderna teknik. Med appen registrerar patienten varje dag om hen tagit sin medicin. Patienten tar puls och blodtryck med lånad blodtrycksmätare eller går till skolsköterskan och tar puls och blodtrycket där. Patienten beskriver varje dag hur hen upplever effekten av medicinen och vilka biverkningar hen har. Den andra delen är en webbsida som sjuksköterskan på BUP använder för att läsa av patientens upplevelser och på ett enkelt sätt kommunicera med patienten om hur den fortsatta behandlingen skall gå till via ett säkert meddelandeförfarande i appen. Sedan 2019 används appen Hipr med gott resultat i Region Gävleborg. Vi har sett att vi nu kan mäta effekten av medicinen tydligare. Patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och vi märker en följsammare behandling där vi minskar biverkningarna av medicinen. Appen har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

Språk

Svenska

Ämne

Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Innovativ/forskning, Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Måns Lööf

Måns Lööf Föreläsare

Region Gävleborg

Måns Lööf Digital vårdutvecklare Sjuksköterska och KBT terapuet