Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ

Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsare: Veronica Lilja

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att öka patientens delaktighet, skapa trygghet och förståelse. Det ska göra vårdförloppet sammanhållet, överblickbart och tydliggöra vem som gör vad. Regionala cancercentrum i samverkan har beslutat att ta fram och förvalta nationell patientinformation till patienter med cancer och bli utgivare av nationell Min vårdplan per diagnos i e-tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. På så sätt eftersträvas att öka kvaliteten och jämlikheten på patientinformationen runt om i landet och öka användandet av Min vårdplan. Genom att stödja ett digitalt införande via 1177 Vårdguiden ges många nya möjligheter, t ex genom att; 

* patienten alltid har tillgång till Min vårdplan via sin telefon, surfplatta eller dator, 

* Min vårdplan på ett enkelt sätt kan individanpassas baserat på patientens behov, 

* Min vårdplan kan uppdateras på distans, 

* patienten och vårdpersonalen kan skicka meddelanden till varandra, 

* Min vårdplan blir ett komplement till patientens samlade engagemang med vården via 1177 Vårdguiden, 

* en nationell Min vårdplan kan överlämnas i hela Sverige och därmed följa patienten. 


Vi kommer att få lyssna till Veronica Lilja, sjukvårdsregional samordnare från Regionalt cancercentrum i Väst och delaktig i arbetet med att ta fram nationella versioner av Min vårdplan. Dessutom beskriver Alicia Hellgren, kontaktsjuksköterska från tumörteamet på neurologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Min vårdplan via 1177 Vårdguiden ur sitt perspektiv och vi får också en demonstration av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.


Min vårdplan är en del av Patientkontrakt. Patientkontrakt är en del i den omställning till en mer nära vård som pågår över hela landet, med det övergripande syftet att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Språk

Svenska

Ämne

Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Information/myndighet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Veronica Lilja

Veronica Lilja Föreläsare

Övrigt
Regionalt Cancercentrum Väst

Sjuksköterska och folkhälsovetare. Arbetar som utvecklingsledare på Regionalt Cancercentrum Väst samt är sjukvårdsregional samordnare i det nationella arbetet med Min vårdplan. Stöttar införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och är involverad i Regionala cancercentrum i samverkans arbete med att ta fram patientinformation till nationell Min vårdplan.