Sjuksköterskan i centrum Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsare: Anna Carleborg

Mina tidigare erfarenheter som specialistsjuksköterska på akutmottagningen och min nuvarande karriär som förändringsledare för kommersiell digital lösning, har gett mig insikten att sjuksköterskor är nyckeln till faktisk framgång för att utvärdera och förändra vården. Sjuksköterskans vardag präglas av stress, övertid, obekväma arbetstider, dålig löneutveckling och underbemanning. Vi försöker ständigt effektivisera och underlätta dagen för att få vårdarbetet att gå runt. Som sjuksköterska står man i direktkontakt med patienterna, undersköterskor och läkare. Vi sköter omvårdnad, medicinering, samarbetar med olika instanser för utredningar, har kontakt med kommun, primärvård och slutenvård. Samtidigt som fokus är på patienten och dess anhörigas välbefinnande ser vi till att flöden och processer blir så enkla som möjligt genom hela vårdkedjan. Detta helhetsperspektiv gör sjuksköterskans kompetens unik. Inför de stora digitala förändringar som sker i vårdprocessen, är det sjuksköterskans kunskap som är till gagn för både sjukvården och patienten samtidigt som digitaliseringen kan bli en ovärderlig tillgång för sjuksköterskan i den kliniska verkligheten. För mig är det uppenbart: sjuksköterska är den självklara förändringsledaren som ska ta mer plats för att förändra vården för att utvärdera och implementera nya digitala lösningar.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Anna Carleborg Föreläsare