Header image for Vitalis 2020
Profile image for Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet Passed

Wednesday August 26, 2020 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Lecturer: Lina Johannesson

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen. I form av bättre resultat inom: Tillgänglighet Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät Vi producerar mer med samma resurser Bättre kontroll på vardagen Förändringar vi genomfört Förtydligat och skapat överenskommelser Utsett 5 koordinatorer Ändrat och anpassat schema och tidbok Gemensamt semesterschema Ändrat arbetssätt inom olika rutiner Struktur för uppföljning och mätningar Reflektera kontinuerligt varför vi gör det vi gör på jobbet. Det bästa för patienten.

Språk

Svenska

Subject

Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Styrning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Lina Johannesson

Lina Johannesson Lecturer

Enhetschef/barnmorka
Region Jönköping

Lina Johannesson Enhetschef och samordningsbarnmorska på Kvinnohälsovården i Jönköping sedan 3 år. Har arbetat som barnmorska sedan 2006. Förbättringsarbetet som kvinnohälsovården har gjort har gett resultat som: Bättre resultat på medarbetarenkäten Bättre tillgänglighet Vi producerar mer med samma resurser. Bättre kontroll på vardagen. Att våga förbättra och mäta vad vi gör på jobbet. Vad behöver vi lägga tid på i vår vardag på arbetet för att kunna säkra patient tider och få tid till kompetensutveckling?