Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering

Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:30 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Fredrik Forsberg

Personer med funktionshinder inom kommunikationsområdet inte lika möjligheter till samhällsservice, arbete och socialt utbyte på grund av att distanskommunikation inte är anpassad för dem. Det är en icke försumbar grupp med tanke på att 2 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning och att ca 10% av dessa har behov av kommunikationshjälpmedel utöver hörapparater. Gruppen ökar i takt med att antalet äldre blir fler. I många år har dock utveckling drivits inom området e-kommunikation och hjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda. Utvecklingen har kommit så långt att lösningarna som finns på helt vanlig telefoni nu är bra för alla. Det har också tagits fram standarder, direktiv och policys som kan vara till stöd för de som vill kvalitetssäkra sin kommunikation med avseende på delaktighet och nåbarhet. Exempel på sådana är Webbtillgänglighetsdirektivet, Totalkonversation, WCAG 2.1 och vanlig telefoni. på denna föreläsning går vi igenom dessa. De vanligaste typerna av apparna för kommunikation talar idag inte med varandra. Genom att följa standarder, direktiv och policys kan vi få en infrastruktur som funkar överallt och för alla. En slags teknisk Lingua franca.
Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg FöreläsareUtställare

VD och affärsutvecklare Lidol och partner och återförsäljare T-Meeting;
T-Meeting

Fredrik är VD för Lidol, som han grundade 2013.
Lidol är strategisk partner och återförsäljare till T-Meeting/Europea i Malmö.
Fredrik har lång erfarenhet av att arbeta med och inom den offentliga sektorn i positioner som t.ex. IT-chef och företagskonsult. I Lidol hjälper han företag och institutioner med innovationsprocesser samt leder Lidols försäljning av kommunikations- och välfärdsteknik för döva och hörselskadade. Med en bred bakgrund och analytiska färdigheter kan han placera projekt både i den bredare bilden och identifiera och lösa specifika frågor.
Fredrik är utbildad av Public Intelligence i deras metodik för Systematisk Välfärdsinnovation.