Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Kunskap om kommunikationsstilar hjälper oss till smartare digitalisering

Kunskap om kommunikationsstilar hjälper oss till smartare digitalisering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Gunilla Karlsson

Kommunikation är en viktig del av att vara människa. Hur vi vill kommunicera påverkas också av vår personlighet och erfarenhet. Vilken eventuell funktionsnedsättning vi har säger bara en del om vilka krav som ska ställas på hjälpmedel och situation för att vi ska kunna interagera med andra. Kommunikation är dessutom interaktion i ett visst sammanhang. Genom att samla personer med olika kommunikations- behov eller stil kan vi lära oss vad som är viktigt att tänka på för användbar digitalisering. Vi behöver också förstå hur turtagning fungerar kopplat till vald tekniklösning och hur tolkar och annat stöd används i olika sammanhang. I denna föreläsning görs jämförelser mellan olika behov kopplat till interaktion hos hörselskadade, döva, dövblinda och neuropsykiatriska funktionshinder. Kan dessa rentav lära oss något om hur kommunikation kan fungera bättre för alla? Alltså Universell design.

Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Föreläsare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd.
Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.