Header image for Vitalis 2020
Profile image for Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar

Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar Passed

Wednesday August 26, 2020 13:00 - 13:30 Digital tillgänglighet

Lecturer: Gunilla Karlsson

Delaktighetsmodellen hjälper oss att förstå vad delaktighet är. Men hur använder man den för att förstå användarens behov? Här illustreras detta med exempel från verkliga livet. Särskilt fokus läggs på de delar som har att göra med de mjuka delar som bara användaren själv kan värdera: erkännande (vara okej som jag är) engagemang (vara med när jag själv vill) autonomi (bestämma över mig själv). Hur påverkas detta av omgivningens förmåga att erbjuda tillhörighet (få höra till formellt) tillgänglighet (klara av att vara med) samhandling (få vara en bland andra)? Erfarenheterna kommer från Gunillas liv och arbete. Under våren 2019 genomförde hon en intervjustudie med hörselskadade och talskadade. denna var finansierad av Post- och telestyrelsen.

Språk

Svenska

Subject

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Lecturer

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd.
Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.