Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar

Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Gunilla Karlsson

Delaktighetsmodellen hjälper oss att förstå vad delaktighet är. Men hur använder man den för att förstå användarens behov? Här illustreras detta med exempel från verkliga livet. Särskilt fokus läggs på de delar som har att göra med de mjuka delar som bara användaren själv kan värdera: erkännande (vara okej som jag är) engagemang (vara med när jag själv vill) autonomi (bestämma över mig själv). Hur påverkas detta av omgivningens förmåga att erbjuda tillhörighet (få höra till formellt) tillgänglighet (klara av att vara med) samhandling (få vara en bland andra)? Erfarenheterna kommer från Gunillas liv och arbete. Under våren 2019 genomförde hon en intervjustudie med hörselskadade och talskadade. denna var finansierad av Post- och telestyrelsen.

Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Föreläsare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd.
Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.