Hur tar invånarna till sig av e-hälsosatsningarna? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:15 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Andreas Leifsson

Inera driver bl.a. 1177 Vårdguiden. I arbetet med dessa tjänster görs löpande utvärderingar som används för att förstå hur landets invånare tar till sig digitaliseringen. De egna studierna kompletteras även med andra tilgängliga undersökningar för att fördjupa förståelsen, vilket resulterar i en sammanfattande analys. Kom och lyssna på hur vi bedömer e-hälsans genomslag, vilka utmaningarna är och vilka skiljelinjer som finns mellan olika målgrupper.
Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Andreas Leifsson Föreläsare

Inera AB

Andreas Leifsson är Omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera AB. Andreas ansvarar bl.a. för att kartlägga användarnas beteende och attityder till Ineras invånartjänster (såsom 1177.se och umo.se).