Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 10:00 Utblick - Policy

Föreläsare: Johanna Bergman, Markus Lingman

AI är teknologi som kommer spela en viktig roll i att lösa sjukvårdens utmaningar i och generera ökat värde för patienter. För att framgångsrikt utveckla och distribuera AI-lösningar måste svenska sjukvårdsleverantörer, särskilt regioner och kommuner, samarbeta både med varandra och industrin, akademin och beslutsfattare. Hur kan vi bygga nya samverkansstrukturer för regioner och vårdgivare? Hur identifierar, lyfter och skalar vi de bästa exemplen? 

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Johanna Bergman

Johanna Bergman Föreläsare

AI Innovation of Sweden (Lindholmen Science Park)

Projektledare AI Innovation of Sweden

Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Föreläsare

MD, PhD. Chief Strategy Officer Halland hospital group, consultant cardiologist
Region Halland

Utvecklingsstrateg sjukhusledningen, överläkare på Region Halland