Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digifysisk vårdgaranti – när digitalt är normalt

Digifysisk vårdgaranti – när digitalt är normalt Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 15:00 i Visionens spår

Föreläsare: Daniel Forslund, Lena Furmark

Region Stockholm vill uppnå ökad delaktighet och tillgänglighet till vården för Stockholms invånare. Digitalisering är ett medel för att kunna nå dessa verksamhetsmål. Region Stockholm styr nu tydligare mot ökad digitalisering genom att öka möjligheterna för vårdgivare att leverera digital vård samt genom att ställa krav på en basal digital tillgänglighet. En ökad neutralitet i förhållande till sättet vården ges, telefon, chatt, e-tjänst, video, fysiskt besök mm., skapar förutsättningar för att tillhandahållandet av vård sker på det sätt som är mest lämpligt utifrån ifrån patientens önskemål, det medicinska behovet och resursanvändande. Region Stockholm avser skapa förutsättningar för att vården tillhandahålls på det sätt som är mest lämpligt vid varje tillfälle, att innehållet är viktigare än formen. Målet med seminariet är att beskriva konsekvenser av det beslut som fattats om att vårdgarantin ska vara digifysisk och om att ställa krav på obligatoriska digitala förmågor. Vi vill även beskriva vad detta innebär för hur kraven kring digitalisering ska formuleras i vårdavtalen och vilka principer som ska gälla för mätbarhet och uppföljning. Hur ska vi göra det på ett sätt som inte hämmar vårdgivarnas innovationskraft men som ändå säkerställer jämlika förutsättningar för patienterna? Seminariet inleds med en kort föreläsning och därefter en paneldiskussion mellan de medverkande.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Daniel Forslund

Daniel Forslund Föreläsare

Bitr. Regionråd (L)
Region Stockholm

Bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm
Ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKL:s Beredning för digitalisering

Lena Furmark Föreläsare