Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att kombinera evidens och egen erfarenhet som patient

Att kombinera evidens och egen erfarenhet som patient Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 i Visionens spår

Föreläsare: Hanna Svensson

Hur är det att kombinera egen erfarenhet som patient med kunskap från studier och annan klinisk evidens? Är detta första steget mot individualiserad medicin? Hanna kommer att presentera sina insikter av att sköta sin egenvård på ett datadrivet sätt och vilka erfarenheter som har dragits ur denna process. Tillvägagångssättet grundar sig i en data-driven approach och en metod för kontinuerlig förbättring av den individuella egenvården och hälsan enligt PDSA-förbättringssystemet (cirkulär modell med stegen; Planera, Göra, Studera och Agera) Hanna kommer också belysa hur mycket information och data som idag finns i egenvården, och som inte når, och kanske inte heller behöver nå, hälso- och sjukvården. Men denna data har hög potential att kunna användas för att förbättra en enskild individs hälsa och är grunden för en individualiserad medicinering.

Språk

Svenska

Ämne

Egenvård och egendiagnostik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Hanna Svensson

Hanna Svensson Föreläsare

Hanna Svensson är spetspatient och ingenjör. Hon har varit patient med flera olika kroniska sjukdomar i 30 år. Hon kombinerar sin profession som ingenjör med sina patienterfarenheter för att utveckla vården, både egenvården och hälso- och sjukvården. Som patient har hon fokus på effektiv och bra egenvård, men också hur man samarbetar med sjukvårdsproffesionerna för att på så sätt skapa nytta för både individ och organisation .