Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 i Visionens spår

Föreläsare: Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans

E hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, genom att göra nationella gemensamma specifikationer tillgängliga. Det handlar bland annat om överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer för att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten driver ett program som ska sammanställa och tillgängliggöra gemensamma nationella specifikationer.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektorn. Programansvarig för regeringsuppdraget, Nationella gemensamma specifikationer på E-hälsomyndigheten. Har också ansvarat för förstudien, ramverk för grunddata inom vård och omsorg, GIMVO (Gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation).

Vivéca Busck Håkans Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Psykiatrisjuksköterska och statsvetare som arbetar som utredare på Samordningsavdelningen på E-hälsomyndigheten. Har även arbetat med systemförvaltning av journalsystem och e-hälsotjänster på regionnivå och varit engagerad i arbeten kopplade till semantik och interoperabilitet.