Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Vision e hälsa 2025 - Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick

Vision e hälsa 2025 - Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:30 - 10:00 i Visionens spår

Föreläsare: Annemieke Ålenius

Visionen syftar till att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till år 2025. På uppdrag av Beredningsgruppen i styr- och samverkansorganisationen, har en arbetsgrupp, med representanter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Inera, tagit fram uppföljningsrapport avseende 2019 års data. Exempel på ämnen i rapporten är: Digital teknik i hemmet, Invånarnas inställning till digital teknik i hemmet, Digitala vårdmöten, Utveckling av e-tjänster och välfärdsteknik i kommunerna, AI-stöd, Informationsstruktur och teknisk infrastruktur, samt det internationella perspektivet.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten

Chef för avdelningen för samordning på E-hälsomyndigheten samt ordförande för arbetsgruppen uppföljning inom Vision e-hälsa 2025