Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Fyra robotar hjälper det akuta flödet på SÄS

Fyra robotar hjälper det akuta flödet på SÄS Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 10:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsare: Fredrik Hansson, Peter Häyhänen

Robotic Automation Process (administrativa robotar) har under två år succesivt införts och utvärderats på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för att minska de administrativa sysslorna för vårdpersonalen. RPA-tekniken jobbar nu i sjukhusets vårdsystem med att avlasta personalen och höja värdet för patienterna genom att snabbare förmedla information mellan vårdsystemen med ökad kvalité. Tekniken har också använts till att skapa nya arbetssätt som tidigare inte har varit möjliga utan tidskrävande integrationer. Arbetet har inneburit både tekniska och regulatoriska utmaningar. Befintligt regelverk har visat sig vara den största utmaningen där flera frågor fortfarande återstår att lösas.

Språk

Svenska

Ämne

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Hansson

Fredrik Hansson Föreläsare

Profilbild för Peter Häyhänen

Peter Häyhänen Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Utvecklingschef Västra Götalandsregionen