Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Henrik Emilsson

Inom svensk e-hälsa så används standarder för att säkerställa att information som utbyts mellan system går att använda och tolka på ett överenskommet sätt. Så långt är allt bra. Men under huven finns det många ställen där mappning av information ska göras för att det i slutändan ska finnas en hög grad av semantisk interoperabilitet. I ett IT-system inom e-hälsa finns det ett flertal punkter där en informationsmodell ska överföras till en annan. Från att du matar in information i ett journalsystem till att en invånare läser samma information i Journalen har ett antal överföringar mellan informationsmodeller skett. I denna session kommer Henrik att ge tips, metoder och exempel på vad som döljer sig under huven, samt viktiga beröringspunkter med teknisk, organisatorisk och juridisk interoperabilitet.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Henrik Emilsson

Henrik Emilsson Föreläsare

Teststrateg
Nordic Medtest AB

Henrik Emilsson har en lång bakgrund inom programvarutestning, både som konsult och lärare. I rollen som teststrateg på Nordic Medtest har han varit med och tagit fram Ineras testmetodik och testregelverk. Henrik har talat på många konferenser, både internationellt och nationellt, och har flera gånger tidigare medverkat på Vitalis som föreläsare.