Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hva kreves av faglig og organisatorisk kompetanse i medisinsk avstandsoppfølging?

Hva kreves av faglig og organisatorisk kompetanse i medisinsk avstandsoppfølging? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 16:30 Vård på distans

Föreläsare: Jens Espeland, Miria Grisot

Som en del av Nasjonalt avstandsoppfølgingsprosjekt 2016-2018 i regi av Helsedirektoratet i Norge fulgte Dignio opp 164 kronisk syke pasienter for Sarpsborg kommune med ansvar for all digital oppfølging (medisinsk avstandsoppfølging) i 18 mnd (MESTRY),der jeg var medisinsk ansvarlig. Vi gjorde oss erfaringer som kan være nyttige på konferansen spesielt med fokus på fremtidens digitale kliniker. Dignio bygget opp et tverrfaglig oppfølgingssenter som leverte kliniske tjenesten til Sarpsborg, med organisering av helsefaglig personell, håndtering av medisinsk og digitalt utstyr for pasienter, faglig innhold og oppfølgingsmetodikk. Tjenesten krevde tett samhandling med kommunen. Oppfølgingssenteret ble et "laboratorium" for kompetansebehov på ulike nivå og ble fulgt opp med følgeforskning av et forskerteam (Helsedirektoratet, Norge 17.10.2018: EFFEKTER AV AVSTANDSOPPFØLGING - Følgeforskning av medisinsk avstandsoppfølging i delprosjektene VIS, Mestry, GodhelseHjemme og HelsaMi+) Jeg har også hatt ansvar for tilsvarende oppfølging i Bydel St.Hanshaugen I Oslo som ansatt der og kan sammenlikne kompetanseutfordringene for ulike organisasjonsmodeller Medforeleser er Miria Grisot, Assistant professor ved Institutt for Informatikk (IFI), Universitetet i Oslo I forbindelse med MESTRY prosjektet og vårt samarbeid med IFI i Center for Connected Care (SFI) gjorde hun en observasjonsstudie av hvordan sykepleierne utførte digital oppfølging av pasienter. De så på arbeidsmetodikk, kommunikasjon og samhandling. Artiklene er publisert i anerkjente tidsskrifter og er de første jeg er kjent med som har forsket spesifikt på arbeidsmetodikk og fokus på hvilke kompetanse sykepleiere må ha for å drive digital oppfølgingen. Dette er et område som ikke undervises lite om i profesjonsutdanningene og svært få har erfaringsbasert kunnskap om dette. Jeg foreslår derfor at foredraget deles i to, der jeg fokuserer på hva som kreves av klinkerne for å drive digital oppfølging og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at det skal være mulig - ut fra min erfaring og foreliggende forskningsrapport. Miria redegjør deretter for sin forskning og sine funn.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jens Espeland

Jens Espeland Föreläsare

Dignio

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, MHA fra UiO. Lang erfaring fra kommunal helsetjeneste innen klinikk og organisasjon.For tiden medisinsk sjef i Dignio. Medisinsk- og prosjektansvarlig for en rekke prosjekter Dignio har deltatt i med utvikling av løsninger, organisasjon og fag. Jobbet klinisk med medisinsk avstandsoppfølging i tverrfaglige team ansvarlig for utvikling av legetjenesten.

Miria Grisot Föreläsare

Associate Professor
University of Oslo

Assistant professor ved Institutt for Informatikk, UiO.