Huvudbild för Vitalis 2020

Hur involverar vi användare på ett framgångsrikt sätt? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:30 - 15:00 Äldreomsorg - personcentrering

Föreläsare: Ann-Christin Ericson, Gunilla Gudmunds, Julia Olander

Göteborgs Stad berättar hur de har arbetet med metod och mindset för att ge alla medarbetare möjlighet att vara innovativa och tänka nytt utifrån användarnas behov. Den metod som de arbetar med är bland annat SKLs innovationsguiden, som lärs ut till stadens medarbetare. De kommer även att berätta om ett utvecklingsprojekt där äldreboendet Åkerhus tog sig an utmaningen "Hur kan vi på äldreboendet öka trygghet, delaktighet och självständighet hos våra hyresgäster med stöd av välfärdsteknik".

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Ann-Christin Ericson Föreläsare

Göteborgs Stad

Projektledare med fokus på utvecklingsfrågor och användardriven innovation inom äldreomsorgen, Göteborgs stad

Gunilla Gudmunds Föreläsare

Göteborgs Stad

Verksamhetsutvecklare och projektledare i Göteborgs Stad med fokus på användardriven innovation.

Julia Olander Föreläsare