Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digifysisk vård i praktiken - från idé till verklighet

Digifysisk vård i praktiken - från idé till verklighet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 16:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Marcus Jangsjö, Unn Hellberg

Digifysisk var ett av 2018 års nyord enligt språkrådet. Men att implementera digitala verktyg på lokala vårdcentraler är inte ett teknikprojekt utan handlar framförallt om förändringsledning och verksamhetsutveckling. Bohuslinden vårdcentral i Strömstad har sedan mars 2019 arbetat digifysiskt. Det innebär att patienten kan välja en digital ingång och efter att ha fyllt i ett automatiskt anamnesformulär direkt komma i kontakt med sjuksköterska eller läkare online eller vid behov få komma till fysisk undersökning eller provtagning. Det “digifysiska” karaktäriseras av det finns en lokal kännedom om patienten och kontinuiteten garanteras på så sätt oavsett om man kan ta hand om patienten digitalt eller om det sedan behöver följas upp med fysisk undersökning eller provtagning. Bohuslinden har 9000 patienter och mellan mars och december 2019 har vi kunnat hjälpa 2800 patienter i den digitala plattformen. Föreläsningen kommer att svara på dessa frågor: ● Vad innebär digifysisk vård? ● Vad krävs det av en vårdcentral som vill implementera ett digifysiskt arbetssätt och hur kan digitala verktyg fungera som motor i den omställningen? ● Hur kan digitala verktyg underlätta samarbete när patienten behöver hjälp från flera professioner? ● Vilken typ av kompetensutveckling behövs och hur motiverar man medarbetarna? ● Vilka praktiska förändringar behövs i form av schemaläggning, dokumentation, tidsbokning, former för samarbete etc. ? ● Vilka resultat kan man förvänta sig avseende tillgänglighet, produktivitet, arbetsmiljö, patientnöjdhet? ● Vilka utmaningar och framgångsfaktorer kan vi identifiera?
Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Marcus Jangsjö

Marcus Jangsjö Föreläsare

Astma/KOL-sjuksköterska
Bohuslindens Vårdcentral Praktikertjänst AB

Astma/KOL-sjuksköterska på Bohuslinden vårdcentral i Strömstad. Färdig sjuksköterska januari 2013 och tidigare jobbat på akuten, ambulansen och på särskilt äldreboende i Värmland. Jobbar med AsthmaTuner sen maj 2019 och är ansvarig för PTJ24, vårdcentralens chatt/video-funktion.

Profilbild för Unn Hellberg

Unn Hellberg Föreläsare

Chief Customer Success Officer
Doctrin

Unn är chef för förändringsledning på Doctrin, med en bakgrund som civilingenjör (M.Sc KTH) och erfarenhet som management-konsult på BCG. Hennes expertis innefattar framförallt förändringsledning inom vården och har på Doctrin varit ansvarig för digitalisering av uppåt 200 vårdenheter.