Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för AI som stöd till klassificering av hjärtljud och hudförändringar

AI som stöd till klassificering av hjärtljud och hudförändringar Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:30 - 15:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Jan Lundgren

Inom den moderna digitaliseringen av vården har man bland annat som mål att lätta på arbetsbördan för specialister och att använda digitala verktyg för träning av vårdpersonalen. Inom projektet Digga Hälsocentral jobbar forskarna på att ta fram användbara algoritmer och metoder för AI-klassificering av hjärta (ljud+vitalparametrar) och hudförändringar (melanom etc). Resultaten visar att man med moderna hjälpmedel kan utföra automatklassificering ute i primärvården som en första screening innan man kontaktar en specialist. Man har också kunnat påvisa att till exempel nya dermatologer kan använda AI-klassificeringsverktyg för att snabbare träna sig till en träffsäkerhet som man bara hittar hos erfarna dermatologer. Projektet Digga Hälsocentral är ett unikt samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och den privata vårdgivaren Premicare. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal

Nyckelord

Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jan Lundgren

Jan Lundgren Föreläsare

Mittuniversitetet

Jan Lundgren är docent i Elektronik vid Mittuniversitetet och arbetar med AI-stödd mätteknik. Just nu arbetar Jan med klassificeringstekniker för ljud och bild inom såväl vård som inom industrin.