Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Den digifysiska vårdcentralen, vår förändringsresa.

Den digifysiska vårdcentralen, vår förändringsresa. Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 14:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Julia Schou, Rickard Broddvall, Sophie Näslund

På Capio Vårdcentral Ringen, en av Stockholms största vårdcentraler, har vi i nära samarbete med Region Stockholm implementerat ett digifysiskt arbetssätt som ger oss möjlighet att sortera och prioritera patienter utifrån medicinska behov, öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön. Arbetssättet kommer att ligga till grund för ett breddinförande i hela regionen. 

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Julia Schou

Julia Schou Föreläsare

Specialist i allmänmedicin, projektledare
Capio Vårdcentral Ringen

Specialist i allmänmedicin, projektledare för Capio Ringen Online

Profilbild för Rickard Broddvall

Rickard Broddvall Föreläsare

Företagsledning/Kommunchef/Landstingsdirektör
HSF

Rickard Broddvall är enhetschef för enheten för Strategisk planering på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Enheten utövar processägarskapet för avtalsprocessen inklusive avtalsuppföljningsprocessen, samordnar utbudsinformation samt utveckling av närsjukvården med hjälp av digitalisering.

Rickard är statsvetare med lång erfarenhet av analys och utredning inom vård och omsorg samt e-hälsofrågor.

Sophie Näslund Föreläsare

Strateg
HSF

Sophie Näslund är analytiker på Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där hon arbetar med frågor som rör tillgänglighet, digifysisk vård och förändringsledning. Hon har tidigare ansvarat för ett flertal digitaliseringssatsningar och har en gedigen erfarenhet av projektledning och implementering.