Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem?

Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:30 - 10:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Daniel Kernell

De flesta är eniga om att det krävs ett förändrat arbetssätt med digitalisering av vårdkedjor och automatisering av moment och processer för att möta vårdens utmaningar. Men det går långsamt och når inte alla. Endast 4 procent av primärvårdsbesöken sker digitalt och 95 procent av befolkningen har ännu inte prövat digital vård. Den höga digitala tillgängligheten för en liten del av befolkningen har hittills inte heller haft någon effekt på tillgång till fysisk vård eller på effektiviseringen av hela vårdsystemet. Digitalisering av svensk sjukvård måste ske ansvarsfullt och integrerat med den fysiska hälso- och sjukvården. Men hur ska det gå till? Vilka aktörer har kapacitet att bygga upp framtidens vård-ekosystem och hur kommer det se ut? Idag samarbetar samtliga stora apotekskedjor i Sverige med digitala vårdgivare på olika sätt. I vintras gick statliga Apoteket AB in som delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Tillsammans ska bolagen bygga ett brett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk, öppet för andra vårdaktörer att ansluta till. Är samarbetet ett hot mot patientsäkerheten eller tvärtom ett sätt att förverkliga den verkligt patientnära digi-fysiska vård som alla talar om? Vad händer när tillgängligheten till även fysisk vård ökar och patienten kan välja att få hjälp även kvällar och helger? Vilka besvär och tillstånd kan hanteras idag och i framtiden? Är utvecklingen gynnsam för alla patienter?
Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Daniel Kernell

Daniel Kernell FöreläsareUtställare

Platform24 Healthcare AB

Daniel Kernell, medgrundare och Sverigechef för Doktor24. Daniel har jobbat både i Sverige och internationellt inom olika Life Science bolag.