Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Bildöverföring - invånare till offentlig hälso-och sjukvård 1177 på telefon

Bildöverföring - invånare till offentlig hälso-och sjukvård 1177 på telefon Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 09:30 Framtidens primärvård

Föreläsare: Maria Tiston

Sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden på telefon genomför medicinska bedömningar utifrån den inringandes symptombeskrivning och allmäntillstånd. Därefter ges metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning till lämplig vårdnivå. Till sin hjälp använder sig sjuksköterskorna av ett medicinskt evidensbaserat och kvalitetssäkrat rådgivningsstödssystem. De frågor telefonsjuksköterskan ställs inför vid telefonrådgivning kan vara av mycket varierande art, vilket gör att uppgiften är komplex och kräver bred kunskap och kompetens. Den försvåras av att sjuksköterskan inte ser patienten utan måste förlita sig på patientens beskrivning. Att telefonsjuksköterskan, vid behov, kan ges möjlighet att se fotografi/bild på den vårdsökandes kontaktorsak kan i vissa fall öka sjuksköterskans förmåga till en korrektare bedömning av vårdnivå och/eller egenvårdsråd. Mellan tidsperioden 190911 - 191129 kommer ett pilotförsök mellan Inera och Region Västmanland bedrivas vid 1177 på telefon som ger invånaren möjlighet att visualisera kontaktorsaken via en bild/fotografi för telefonsjuksköterskan under samtalet. Därefter kommer piloten att utvärderas och användarnas erfarenheter och nyttor kommer att samlas in. Alla de invånare som hamnar i Västmanlands kö och som har tillgång till en smartphone samt mobilt bankID kommer under piloten ha möjlighet att skicka in bild till sjuksköterskan vid 1177 på telefon Västmanland.
Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Maria Tiston

Maria Tiston Föreläsare