Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Workshop facilitator: Henrik Schildt
Paneldeltagare: Hans Strid, Marie Andersson, Tobias Nilsson

En intressant resa som handlar om omställning av vård inom ett kroniskt sjukdomsområde för att möta hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Sedan sommaren 2017 har patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Västra Götalandsregionen (VGR) erbjudits ett digitalt verktyg, IBD Home, för att själva monitorera sin sjukdom i hemmet. Detta arbete började som ett projekt på sjukhuset i Borås men finns nu på (nästan) alla sjukhus i VGR med ca 300 patienter. Under vintern genomfördes en utvärdering av såväl kvalitativa som kvantitativa effekter för att analysera vilken nytta det tillfört patienter och vårdgivare samt hur mycket ”effekthemtagning” av detta sätt att arbete som har genomförts. VGR står inför ett breddinförande som innebär en större omställning av vården, vilket inkluderar alla förvaltningar, som behöver ta till sig det nya arbetssättet. Vårdgivaren måste i sin tur skapa förutsättningar för vårdgivarna att fullt ut använda de ”nya” möjligheterna (t ex genom att revidera ersättningssystem och avtal). Effekthemtagningen har påbörjats och de mål som sattes upp från början är inom räckhåll (skapa värde för patienterna samt frigöra tid och resurser för vården). Under passet kommer slutrapporten att presenteras, en rapport som bygger på enkäter, intervjuer och dataanalys och visar på det övergripande perspektivet kring omställningen av vården med hjälp av digitaliseringen. Alltså en utvärdering av den totala effekthemtagningen och vad vi kan lära inför införande av liknande e-hälsolösningar.

Språk

Svenska

Ämne

Vård i hemmet

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Henrik Schildt

Henrik Schildt Workshop facilitator

PwC

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.

Hans Strid Paneldeltagare

Hans Strid arbetar som överläkare på mag-tarmsektionen, Södra Älvsborgs sjukhus. Har ett stort intresse för monitorering av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Är sedan mer än 10 år tillbaka medlem av styrgruppen för SWIBREG, det nationella registret för IBD och för närvarande vice ordförande. Har varit med att utveckla den digitala monitoreringen (IBD Home och 1177) som är kopplad till SWIBREG. Bedriver forskning inom IBD och är docent vid Göteborgs universitet

Marie Andersson Paneldeltagare

Profilbild för Tobias Nilsson

Tobias Nilsson Paneldeltagare

Bitr sjukhusdirektör
Sjukhusen i väster (Västra Götalandsregionen)

Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i väst i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl. Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.