Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin

Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:45 - 14:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Christer Rosenberg

Föreläsningen beskriver de demografisk och samhällsekonomiska förutsättningar de kommande 10 -15 åren och visar vad forskningen säger vad som händer när befolkningen verkligen tar makten över sin egen hälsa med digitala verktyg som vården stödjer med anpassade arbetssätt; en konkret personcentrerad vård på riktigt. Vi får veta konsekvenserna för individen- både invånaren/patienten och medarbetaren- för organisationen och för samhällsekonomin. Aktuella systematiska översikter presenteras och de senaste randomiserade kontrollerade studierna och vilka positiva effekter det kan få för regioner och kommuner som vågar göra en riktig omställning av hälso- och sjukvårdssystemet; där invånarna själva blir systemets främsta resurs.

Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Christer Rosenberg

Christer Rosenberg Föreläsare

Senior Advisor, distriktsläkare
Cuviva AB

Christer Rosenberg är specialist i allmänmedicin och haft uppdrag som medicinsk ansvarig läkare, vårdcentrals/verksamhetschef i primärvården, utvecklingschef i nordens största primärvårdsorganisation, och varit omställningsledare av hälso- och sjukvårdssystem. Förutom olika uppdrag som föreläsare och inspiratör kan nämnas engagemang i Svensk Förenings för Allmänmedicins Patientsäkerhets- och kvalitetsråd, styrelsen för EHälsoläkarföreningen, och som senior rådgivare åt företag, regioner och myndigheter.