Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Träning på Recept - Digital, diagnosanpassad träning för alla oavsett var de bor, funktionsförmåga och sjukdom.

Träning på Recept - Digital, diagnosanpassad träning för alla oavsett var de bor, funktionsförmåga och sjukdom. Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 16:00 - 16:30 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Jesper Aasa

Träning på Recept® är en digital plattform där patienter enkelt kan få ett diagnosanpassat träningsprogram i hemmet. Träningsprogrammet innehåller träningsfilmer där patienten blir guidad av läkare och fysioterapeuter genom träningspasset. Konceptet har vunnit flertalet priser i Sverige, bland annat SKAPA priset för unga innovatörer i Västerbotten 2018 samt var en av finalisterna i Venture Cup 2019. Träning på Recept® erbjuder träningsprogram för patienter med Parkinsons sjukdom, hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2, långvariga ryggbesvär, nedsatt gångförmåga, artros, bäckenbottenträning och hälsoträning/seniorträning.

Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jesper Aasa

Jesper Aasa Föreläsare

Digital, diagnosanpassad träning gör patienter med kroniska sjukdomar
Aasa Health AB

Jesper Aasa. AT-läkare vid Norrtälje sjukhus. Grundare och VD för Träning på Recept®.
Träning på Recept är den första digitala plattformen med diagnosanpassade träningsprogram som följer FYSS rekommendationer. Träningen ska vara enkel, lättillgänglig och effektiv.