Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Kaija Seijboldt, Lars Gustafsson, Ulf Wretling

Swelife diabetes är kortbenämning på ett utvecklingsprogram för förbättrad diabetesvård. och forskning. Karolinska Institutet, Region Stockholm, CGI och Telia Company utgör parter i projektet. En del av projektet går på att två vårdcentraler inom SLSO (Kista och Liljeholmen) kommer att införa en nytt arbetssätt och digital stöd för vårdpersonalen och personer med typ2 diabetes. Kaija Seijboldt, Msc, Vårdutvecklingsledare inom Diabetes, Distriktssköterska Akademiskt Primärvårdscentrum Kunskapsteam Diabetes och Aisha Nalusiba, diabetessjuksköterska, Kista vårdcentral berättar om programmet och hur personalen och patienter tar emot och uppfattar det nya arbetssättet. Har diabetespatienter fått bättre möjligheter att ta hand om sin hälsa? Leder det nya arbetssättet till effektiviseringar i vårdutförandet? https://swelife.se/projekt/integrerade-digitala-losningar-for-forbattrad-diabetesvard/

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Kaija Seijboldt

Kaija Seijboldt Föreläsare

Region Stockholm

Jobbar på Akademiskt primärvårdscentrum som distriktssköterska och vårdutvecklingsledare inom diabetesvården. Akademiskt primärvårdscentrum, APC, servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Vi samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar, exempelvis fortbildning och stöd via interprofessionella kunskapsteam. Diabetesteamet har ett kvalitetsarbete som benämns Diacert, som innebär workshop och förbättringsarbete i team. Kaija jobbar också kliniskt en dag/ vecka på Kista Vårdcentral med sedvanlig diabetesmottagning.

Lars Gustafsson Föreläsare

Profilbild för Ulf Wretling

Ulf Wretling Föreläsare

Affärsutvecklare
Telia

Jobbar med affärsutveckling inom Telia Digital Health. Vi jobbar med att transformera vården för i första hand kroniker så att de, med vårdens hjälp, kan klara sin diagnos mycket bättre hemma. Jag har tidigare jobbat på Diabetes Tools där vi jobbade med vården för att hjälpa barn och ungdomar med diabetes T1 och deras anhöriga. Nu har jag chansen att jobba breda inom Telia med många fler diagnoser tillsammans med ett fantastiskt team inom Telia och många duktiga och ambitiösa partners och kunder.