Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar! Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Föreläsare: Katarina Wiklund, Madeleine Björk
Moderator: Emma Hultén

Socialstyrelsen har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att utveckla och förvalta en nationell källa för ordinationsorsak. Syftet är att den, som en del i en framtida ordinationsprocess, ska bidra till ökad patientsäkerhet då både ordinatör och patient vet varför en tidigare ordinatör valt att påbörja, ändra, fortsätta med eller sätta ut en läkemedelsbehandling. Det kommer vara en obligatorisk komponent i den kommande nationella läkemedelslistan. Genom åren har Socialstyrelsen vid många tillfällen berättat om utvecklingen och hur det är tänkt att fungera. Men nu är det dags för verkstad! Sedan 2019 finns kodsystemet tillgängligt för implementering i vårdens it-system via Sil, Inera. Region Halland har byggt in den nationella källan för ordinationsorsak i sin läkemedelsmodul. Representanter från Halland berättar och visar resultatet. Med på scenen finns också en av läkarna som jobbar med förvaltningen av kodsystemet. Hur jobbar de med uppdateringen och skapandet av ordinationsorsaker?

Språk

Svenska

Ämne

Vårdtjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Katarina Wiklund Föreläsare

Medicinsk sakkunnig
Socialstyrelsen

Jag arbetar deltid med uppdraget Nationell källa för ordinationsorsak på Socialstyrelsen ( Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Enheten för informationsstruktur och e-hälsa.) sedan ca 2.5 år. Min bakgrund är att jag är specialist i Allmänmedicin och Gynekologi och Obstetrik samt tidigare arbetat med systemutveckling inom telekommunikation. Jag har även disputerat inom området fysiologi. Kliniskt har jag ffa arbetat i Västsverige men även i Västerbotten. Idag delas min arbetstid på Socialstyrelsen med arbete på IVO.

Madeleine Björk Föreläsare

Region Halland

Leg. Receptarie. Arbetar som Objektspecialist i Objekt Läkemedel inom Region Halland. Vi stödjer Hälso- och sjukvårdspersonal i användandet av regionens IT-stöd som hanterar läkemedel. Tidigare arbetat på apotek och inom läkemedelsbranschen.

Emma Hultén Moderator

Övrigt
Socialstyrelsen

Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018. På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT, samt har huvudansvar för arbetet med Nationell källa för ordinationsorsak. Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Stockholms läns landsting, bl.a. som informatör på läkemedelskommittén och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.