Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att leda innovation inom omsorg, hälso- och sjukvård

Att leda innovation inom omsorg, hälso- och sjukvård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:30 Välfärdsteknik

Föreläsare: Helena Strandberg, Katarina Nordin Kajblad

Vägen från produktutveckling till nyttiggörande hos användaren är ofta allt för lång. Inom hjälpmedelsverksamheten i Dalarna och inte minst i samband med införandet av välfärdsteknik, framkom ett behov av effektiva strategier och planer för innovativ verksamhetsutveckling med betoning på implementering av nya idéer och arbetssätt. De senaste åren har Region Dalarna, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna drivit ett projekt med syftet att utifrån forskningsbaserad kunskap utveckla berörda offentliga aktörers förmåga att driva och implementera innovationer så att dessa kan komma användare till godo. Under föreläsningen delar vi med oss av våra lärdomar och reflektioner från projektet. Vi vill dela med oss av sex nyckelperspektiv som är viktiga för att stärka innovationskraften i organisationen. Vi berättar om vad vi lärt oss om chefens och medarbetarens roll för innovationsledning. Vi berättar om den pågående fas vi befinner oss i, hur vi praktiskt och konkret arbetar i vår verksamhet med införande och uppföljning av de verktyg för ökad innovationsförmåga och innovationsledning som blev resultatet av projektet.

Språk

Svenska

Ämne

Implementering

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Helena Strandberg

Helena Strandberg Föreläsare

Region Dalarna

Förvaltningschef Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Profilbild för Katarina Nordin Kajblad

Katarina Nordin Kajblad Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Verksamhetsutvecklare Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter.