Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021 - hur du skapar beredskap i din organisation

Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021 - hur du skapar beredskap i din organisation Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:30 Teknik

Föreläsare: Brita Rösblad, Hans Ahlqvist, Malin Domeij, Marco de Luca

Nu går det treåriga projektet, som Inera, SKR och ett stort antal kommuner, regioner och myndigheter driver, mot sitt slut och det är dags att bereda för införande från 2021. 

Seminariet riktar sig till kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag samt även tjänsteleverantörer. Vi beskriver vad SDK går ut på, varför SDK, framgångsfaktorer för att ansluta till SDK samt när det är dags och vad din organisation bör göra som ett nästa steg.

Säker digital kommunikation, SDK, är ett koncept med ramverk, specifikationer och gemensam infrastruktur som möjliggör digital hantering av känslig information mellan organisationer. 

Säker digital kommunikation är en gemensam angelägenhet för hela den offentliga sektorn och privata utförare. Behoven är störst inom vård och omsorg, socialtjänst och skola, där vi idag saknar bra, säkra och digitala kommunikationssätt.

SDK bygger på internationella standarder och EU-ramverket CEF eDelivery. I år, 2020, genomför Inera och ett antal organisationer verksamhetspiloter som ger värdefulla erfarenheter för andra att ta del av. Under 2021 finns Säker digital kommunikation på plats för aktörer som vill säkra upp dagens hantering och digitalisera sina pappersflöden. 
Språk

Svenska

Ämne

Implementering

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Brita Rösblad

Brita Rösblad Föreläsare

Digitaliseringschef
Nacka kommun

Brita Rösblad är digitaliseringschef på Nacka kommun och har varit på Nacka sedan 2015. Hon har under hela sin yrkesbana arbetat med IT- och digitaliseringsfrågor; inom både offentlig och privat sektor, bl.a. på Microsoft. Som digitaliseringschef på Nacka ansvarar hon för den gemensamma IT-plattformen och för att samordna och möjliggöra digitaliseringen av kommunens verksamheter, där Säker digital kommunikation (SDK) utgör en viktig nyckelkomponent.

Profilbild för Hans Ahlqvist

Hans Ahlqvist Föreläsare

Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Hans Ahlqvist är produktchef för området Informationssamverkan på Arbetsförmedlingen. Inom området ansvarar Hans för Arbetsförmedlingens externa informationsutbyte med andra myndigheter och offentliga aktörer med fokus på bastjänster och meddelandehantering. Hans har lång erfarenhet att arbeta med och leda stora projekt och uppdrag som spänner över såväl offentlig som privat sektor.

Profilbild för Malin Domeij

Malin Domeij Föreläsare

Projektledare
Inera

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.

Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.

Profilbild för Marco de Luca

Marco de Luca Föreläsare

Arkitekt och utvecklingsansvarig
lnera

Marco de Luca är verksam som IT-arkitekt med fokus på digitalisering inom offentlig sektor. Han har lång erfarenhet av bl.a. arbete med nationella och regionala tjänster inom 1777 vårdguidens Invånartjänster, Stöd och behandling, Formulärtjänst mm. Marco arbetar användarcentrerat och agilt för att skapa största möjliga nytta för verksamheterna som ska använda nya digitala stöd och lösningar.