Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Från sjukvård till hälsovård – ökad prevention med digitala lösningar

Från sjukvård till hälsovård – ökad prevention med digitala lösningar Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Henrik Schildt

Kantar Sifo har under 2019 genomfört en undersökning för att få en förståelse för medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Undersökningen genomfördes på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen AbbVie, Apoteket, Roche Diagnostics och Tamro. Resultaten visar en stark vilja hos respondenterna att förbättra hälsan med preventiva åtgärder, men också uppfattningen att vården saknar ändamålsenliga processer för att möta denna efterfrågan. Samtidigt anger mer än hälften av respondenterna att de skulle vända sig till vården för att förbättra sitt allmänna hälsotillstånd. Dock anser endast en tredjedel att vården i hög utsträckning är engagerad i att förebygga sjukdomar. Respondenterna vill kontrollera sin hälsa och patienter vill monitorera sin sjukdom. De är också villiga att dela denna information med vården. Under passat presenteras undersökningens resultat och vidare görs reflektioner kring nuvarande situation samt hur ny teknik kan användas att utveckla det förebyggande arbetet inom vården. Gäller såväl primär- som sekundärprevention.

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Henrik Schildt

Henrik Schildt Föreläsare

PwC

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.